سرطان روده بزرگ

1133901

تازه های علم تغذیه در پیشگیری از سرطان

  تازه‌‌‌های علم تغذیه در پیشگیری از سرطان روزانه هزاران ملکول DNA در بدن انسان دچار آسیب شده و مجدداً بوسیله آنزیم هایی به نام پلی مراز دربدن تعمیر می‌شوند، سلامت ما تا زمانی حفظ می‌شود که این دو کفه … Readmore

0 comments