پیشگیری از سرطان با تغذیه

1133901

تازه های علم تغذیه در پیشگیری از سرطان

  تازه‌‌‌های علم تغذیه در پیشگیری از سرطان روزانه هزاران ملکول DNA در بدن انسان دچار آسیب شده و مجدداً بوسیله آنزیم هایی به نام پلی مراز دربدن تعمیر می‌شوند، سلامت ما تا زمانی حفظ می‌شود که این دو کفه … Readmore

0 comments